Wszystko co musisz wiedzieć
na temat programu Rodzina 500 Plus

Marcin Bartnik

radca prawny

Autor

500 + a komornik

Świadczenia wychowawcze, w tym te pochodzące z programu „Rodzina 500+”, nie podlegają egzekucji. Dlatego nie można ich zająć u podmiotu wypłacającego środki dłużnikowi. Teoretycznie nie stracą one też swojego charakteru już na rachunku bankowych dłużnika. Problem w tym, skąd ma to wiedzieć komornik? Dlaczego jest to problem można przeczytać tutaj.

Małgorzata Bętkowska

adwokat

Autor

Podatek a 500+

Beneficjenci programu „Rodzina 500+” na pewno zastanawiają się, czy świadczenia, które otrzymają, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zastanawia również to, czy środki te będą wliczane do dochodu rodziny. Wątpliwości rozwieje ten artykuł.

Robert Jaroszewski

radca prawny

Autor

500+ dla cudzoziemca

Program „Rodzina 500+” tyczy się nie tylko obywateli polskich, ale także cudzoziemców. Wynika to m. in. z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, a w szczególności – jaka zachodzi relacja między tytułem pobytowym a możliwością uzyskania świadczenia – dowiesz się w tym miejscu.

Anna Koziołkiewicz-Kozak

adwokat

Autor

Pytania i odpowiedzi

Choć o programie „Rodzina 500+” mówiło się od miesięcy, a w tym czasie zdążyła już zostać uchwalona ustawa i ruszył nabór wniosków o przyznanie świadczeń, to wątpliwości wciąż jest dużo. Rodziny pytają, czy pieniądze te będą wliczane do dochodu, czy zwiększą zdolność kredytową, kiedy można je otrzymać na pierwsze dziecko? Odpowiedzi znajdą pod tym linkiem.

Kinga Matyasik-Ochlust

radca prawny

Autor

500+ a ZUS i KRUS

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+) posługuje się pojęciem dochodu z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Są to treści skomplikowane – dlatego w celu ustalenia, czy dane świadczenie wlicza się do dochodu wygodniej jest wejść w to miejsce.

Katarzyna Przyborowska

radca prawny

Autor

500+ a polityka rodzinna

Ustawa o programie „Rodzina 500+” oficjalnie nazywa się ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tymczasem już jej pierwszy artykuł wskazuje coś innego – uregulowanie przyznawania świadczeń wychowawczych, a nie pomocy w wychowywaniu. Takich wątpliwości jest jednak więcej – do sprawdzenia pod linkiem.

Agnieszka Stec-Bielak

radca prawny

Autor

500+ a kredyt

Oczywiste wydaje się, że środki z rządowego programu „Rodzina 500+” zwiększą zdolność kredytową rodzin. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie, czy banki podzielą ten tok rozumowania? 15 marca 2016 roku zawarto Prezes Rady Ministrów zawarła porozumienie z osiemnastoma bankami. Co z tego wynika? sprawdź.

Agnieszka Swaczyna

adwokat

Autor

500+ a alimenty

Jedno z pytań, jakie pojawiają się w związku z lekturą ustawy wprowadzającej w życie program Rodzina 500 Plus, to jaki będzie wpływ tego dodatkowego dochodu na wysokość zasądzonych i jeszcze nie zasądzonych alimentów? O moich wątpliwościach przeczytasz w blogu o rozwodzie i separacji.

Grażyna Tomanek

adwokat

Autor

500+ a rozwód

Często zdarza się, że rodzice wychowują dzieci w systemie opieki naprzemiennej. Na gruncie programu „Rodzina 500 plus” może rodzić to problem z rozstrzygnięciem, któremu rodzicowi należy przyznać świadczenie. Ustawodawca przewidział jednak wyjście z tej sytuacji. Nie trzeba jednak w poszukiwaniu odpowiedzi wertować całej ustawy – wystarczy zajrzeć tutaj.

Iwona Kowalska

radca prawny

Autor

500+ w gminie

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli mówiąc bardziej medialnie – program „Rodzina 500 plus” – wskazuje, że odpowiedzialne za jego realizację są gminy. To one rozpatrują wnioski o przyznanie świadczenia, wypłacają je, a w razie potrzeby przeprowadzają wywiady środowiskowe. To ważne, by wiedzieć, do kogo zgłaszać się w sprawach programu. O obowiązkach organizacyjnych gmin w tym zakresie szerzej na moim blogu.